30 ก.ค. 2553

เงินนั้นไม่สำคัญเสมอไป

เงินนั้นไม่สำคัญเสมอไป แต่จำเป็นต้องใช้ มาดูสิว่าเงินซื้ออะไรได้บ้างและซื้ออะไรได้
เงิน ซื้อเตียงนอนได้ แต่ซื้อการหลับเป็นสุขไม่ได้
เงิน ซื้อกระดาษปากกาได้ แต่ซื้อความเป็นกวีไม่ได้
เงิน ซื้ออาหารดีๆ ได้ แต่ซื้อความอยากรับประทานไม่ได้
เงิน ซื้อความประจบสอพลอได้ แต่ซื้อความจริงใจไม่ได้
เงิน ซื้อการตามใจได้ แต่ซื้อความจงรักภักดีไม่ได้
เงิน ซื้อเพชรนิลจินดาได้ แต่ซื้อความงามไม่ได้
เงิน ซื้อความสนุกชั่วคราวได้ แต่ซื้อความสุขไม่ได้
เงิน ซื้อเพื่อนร่วมเดินทางได้ แต่ซื้อเพื่อนแท้ไม่ได้
เงิน ซื้ออำนาจราชศักดิ์ได้ แต่ซื้อปัญญาไม่ได้
เงิน ซื้อคนได้ในบางคน แต่ซื้อความเป็นคนไม่ได้
เงิน ซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์ แต่ซื้อชีวิตไม่ได้ เพลงวิญญานไม่ขาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น