28 ก.ค. 2553

อนุรักษ์มีจริงหรือเป็นภาพลวงตา


คำถามหนึ่งที่มีต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหลายๆ โครงการคือการอนุรักษ์นั้นมีผลดีจริงต่อการฟื้นฟูธรรมชาติหรือไม่ และงานวิจัยพื้นที่อนุรักษ์มีผลจริงหรือเป็นเพียงภาพลวงตา เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ จากงานวิจัยพื้นที่อนุรักษ์ของหมู่เกาะบาฮามาสยืนยันว่าการอนุรักษ์มีผลจริง
การศึกษาเริ่มจากพื้นที่แนวปะการังที่เสียหายจากเฮอร์ริเคนเมื่อสองปีที่แล้ว โดยพื้นที่ทั้งหมดที่ศึกษามีการครอบคลุมของปะการังประมาณ 7% เท่าๆ กัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปสองปี พื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลที่มีการห้ามทำการประมง มีแนวปะการังเพิ่มขึ้นถึง 19% ขณะที่พื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ไม่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน นี่เป็นครั้งแรกของการยืนยันในเชิงสถิติว่าการลดการรบกวนของมนุษย์มีผลต่อปะการังจริง ปะการังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ บริเวณชายฝั่งทะเล เป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์จำนวนมาก อีกทั้งเป็นแหล่งอาหารเพื่อการเจริญเติบโต เป็นแหล่งเพาะพันธุ์วางไข่และหลบภัย ปะการังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล การประมง และมีส่วนช่วยรักษาสภาพสมดุลธรรมชาติของชายฝั่ง ช่วยลดความรุนแรงของคลื่นที่กระทบต่อชายฝั่งความสวยงามของแนวปะการังช่วยใน ด้านพักผ่อนหย่อนใจและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างดี สำหรับประเทศไทยก็มีกลุ่มอนุรักษ์ปะการังอยู่หลายหน่วยงานทั้งของภาครัฐ และกลุ่มที่รวมตัวด้านสิ่งแวดล้อม มีโครงการต่าง ๆ เช่นโครงการเยาวชนอนุรักษ์ปะการังและทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลในหลาย ๆ รุ่น บางครั้งดูเหมือนอาจจะเป็นเรื่องที่เลื่อนรางในทางรูปธรรม แต่หากมีมีสิ่งนี้แล้ว การอนุรักษ์ย่อมไม่เกิดผล มาฟังรั้วทะเลคลิ๊ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น