26 พ.ค. 2553

ลักษณะ คน 6 ประเภท
ประเภทที่ 1 ไม่รู้ไม่ชี้ คือคนไม่รับผิดชอบ


ประเภทที่ 2 ไม่รู้แล้วชี้ คือคนอวดตัว หลงตัว

ประเภทที่ 3 ไม่รู้แล้วไม่ชี้ คือคนซื่อตรง คนรู้ตัว

ประเภทที่ 4 รู้แล้วไม่ชี้ คือคนเห็นแก่ตัว ใจดำ

ประเภทที่ 5 ชี้แล้วไม่รู้ คือคนขอไปที คนไม่รู้จริง

ประเภทที่ 6 รู้แล้วชี้ คือบัณฑิต ครู ผู้ประเสริฐ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น