1 มิ.ย. 2553

ความรู้ดี ๆ ข้าวโพดต้มสุก


นักวิจัยของมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์แห่งสหรัฐฯ
รายงานในวารสารสมาคมเคมีแห่งอเมริกาว่าข้าวโพดหวาน

ที่ปรุงสุกแล้วจะออกฤทธิ์ล้างพิษในร่างกายสูงขึ้นได้อย่างเด่นชัด

เขาเผยว่าผิดกับที่เคยเชื่อกันมาก่อน
ว่าผักและผลไม้หากต้มปรุงสุกแล้วจะเสียคุณค่า

ทางอาหารลงไปสู้กินดิบๆ ไม่ได้
แต่ข้าวโพดหวานยังคงสามารถเก็บพลัง
เป็นตัวล้างพิษคงไว้ได้
แม้ว่าจะเสียวิตามินซีไป
เขาได้พบใน
การต้มข้าวโพดหวาน
ด้วยอุณหภูมิสูง 115 องศาเซลเซียส
ในเวลานานต่างกัน 10, 25 และ 50 นาที
พบว่ายิ่งต้มนานจะทำให้มันมีสารอันเป็นตัวล้างพิษ

เพิ่มขึ้นเป็น 22, 44 และ 53 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ
นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสารที่ออกฤทธิ์เป็นตัวล้างพิษ
ช่วยดับพิษของพวกอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นอันตรายกับเซลล์
ของอวัยวะต่างๆ ทั้งยังมีส่วนเกี่ยวพันกับโรคอันเนื่องมาจาก
ความแก่ชรา ต่างๆ อย่างเช่นต้อกระจก และโรคสมองเสื่อมอีกด้วย

คณะนักวิจัยแจ้งว่าข้าวโพดหวานที่ต้มหรือปิ้ง
จะปล่อยสารประกอบที่เรียกว่า กรดเฟรุลิก
อันเป็นคุณกับร่างกายยิ่งมากขึ้นเมื่อถูกความร้อนสูง
ขึ้นหรือเวลานานขึ้นกรดเฟรุลิกเป็นพวก

พฤกษเคมีซึ่งในผักและผลไม้
มีอยู่ไม่มากนักแต่กลับพบมีอยู่
อย่างอุดมในข้าวโพดผสมปนเปรวม
อยู่กับอย่างอื่นการทำให้มันสุก
จึงช่วยทำให้มันปล่อยกรดเฟรุลิก
ออกมาได้มากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น