11 ส.ค. 2553

เพราะโลกนี้มีเรื่องราวที่น่าค้นหา


หนึ่งในความใฝ่ฝันสำหรับนักเดินป่านักสำรวจแล้วม่อนจองภูชี้ฟ้าเขาหลวง ภูกระดึง
โมโกจูและอีกหลายๆสถานที่ที่ยังมีผู้คนอีกมากมายหลายๆคนต้องการเข้าไปสัมผัสหาก
ยังมีสถานที่ที่ผมได้เข้าไปสัมผัสครั้งแล้วครั้งเล่าและยังไม่สามารถค้นหาให้จบลง
ได้สักครั้งเดียวและยังมีความปรารถนาที่จะสัมผัสและค้นหาจากการได้เดินป่าและ
พูดคุยประสบการณ์กับนักสำรวจเดินป่าบ่อยครั้งที่ผมพูดว่า “ทำไมคนเดินป่าล
เที่ยวป่าจึงไม่สนใจป่าแถบนี้บ้าง”ในการเดินป่าในหลายๆพื้นที่ ในความคิดของผมแล้วพื้นป่าตะวันตกตั้งแต่นครสวรรค์กำแพงเพชร
ตากยังเป็นพื้นที่ที่ยังน่าค้นหาและเข้าไปสัมผัสในบางพื้นที่ยังไม่มีการสำรวจอย่างจริงจังโดยเฉพาะพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ
ของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจนจบพื้นในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากดินแดนแห่งนี้ยังเป็นสิ่งเล้นลับสำหรับผู้ที่ยากเข้าไปสัมผัส
ขุนเขาน้ำตกอีกหลายๆแห่งยังหลงสำรวจโดยแฉพาะเส้นทางตั้งแต่น้ำตกคลองโปร่งคลองน้ำแดงถึงยอดเขาเย็นจนเข้าเขต
จังหวัดตากยังเป็นสิ่งที่น่าเข้าไปสัมผัสเป็นอันมากในส่วนของผู้นำทางแล้วแถบจะหาบุคคลที่รู้เส้นทางที่ชำนาญได้ยากยิ่งนักจะ
มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ ที่อยู่ที่หน่วยโล๊ะโค๊ะ เพียงคนเดียวกระเหรียงปากากะยอชื่อดิจิที่พอจะนำพาพวกเราเข้าพื้นที่ได้
เพราะส่วนนั้นเป็นขุนเขาสลับซับซ้อนถึงจะไม่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากมายนักแต่เป็นพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไผ่
นับร้อยๆสายพันธุ์พรรณไม้ต่างๆกล้วยไม้ป่าจำนวนมากสัตว์ป่าคงมีอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งที่จะเข้าสำรวจ เรียบว่าเป็นทาซาร์
อยู่ในป่านั้นเลย